Algemene voorwaarden

Identiteit. 

CVO Panta Rhei
Schoonmeersstraat 26
BE-9000 GENT
Email: info@avondschool.be
Telefoonnummer: 09 335 22 22
Ondernemingsnummer: 0267.383.270
Website : www.volwassenenonderwijs.be


Producten.
 

CVO Panta Rhei biedt cursussen aan in groep op één van onze campussen, onder leiding van een docent.
Alle cursussen die door CVO Panta Rhei op deze website aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Het aanbod en de prijzen op de website zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. CVO Panta Rhei kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die op de website voorkomen. 


Bestelling/Inschrijving.
 

CVO Panta Rhei biedt cursussen aan - in hoofdzaak per semester (september-januari/februari-juni) of schooljaar (september-juni) - respectievelijk voor modulaire en lineaire opleidingen. Enkele cursussen starten doorheen het schooljaar en lopen soms door in het volgende schooljaar. Alle cursussen gaan door in België (regio Gent).
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de inschrijving op deze website.  Bij inschrijving is de cursist meteen opgenomen in de databank, het aanbod van de cursussen in onder voorbehoud van wijziging.
Bij vrijwel elke cursus geldt een maximaal aantal cursisten. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.


Betaling.
 

CVO Panta Rhei is vrijgesteld van BTW. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst via Maestro, Mastercard of Visa in een beveiligde omgeving.
Bijkomende leermiddelen kunnen op het secretariaat aangekocht worden.


Wijziging.

CVO Panta Rhei behoudt zich het recht om wijzigingen in het cursusaanbod aan te brengen. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is CVO Panta Rhei niet aansprakelijk. Als cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.


Annulering door CVO Panta Rhei.

Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen, kan CVO Panta Rhei beslissen de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht en het inschrijvingsgeld wordt integraal terugbetaald.

Annulering door de cursist.

Alle volledige stopzettingen brengen ongeacht de reden van stopzetting een administratieve kost van 15€ met zich mee.
Regels voor terugbetaling inschrijvingsgeld bij stopzetting kan je hier raadplegen.


Privacy.

CVO Panta Rhei respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de cursisten.
Het CVO zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of bezorgen zonder voorafgaande toestemming van de cursist. De cursist heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te doen verbeteren.

De centra voor volwassenenonderwijs zijn gemachtigd  door de Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtscommissie om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen: Huizen van het Nederlands, Centra voor Basiseducatie, Centra voor Volwassenenonderwijs, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Handhavingsambtenaren, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 

Raadpleeg onze centrumreglementen hier.