Marketing

Ben je een nieuwe cursist en wens je een HBO5-opleiding te starten in februari 2019?
Ben je nog niet geïnformeerd over de inkanteling in HoGent?

Geef dan via deze link aan welke opleiding/module(s) je wenst te volgen.
We willen je immers voldoende geïnformeerd laten inschrijven, aangezien vanaf september 2019 alle HBO5-opleidingen aangeboden worden door HoGent. Dit betekent dat het in dit overgangssemester extra belangrijk is te weten welke modules je het best volgt.

Uurroosters/Modeltrajecten

Modeltraject A = je start(te) de opleiding in de maand september
Modeltraject B = je start(te) de opleiding in de maand februari

Structuurschema

Klik hier om het structuurschema van deze opleiding te raadplegen. Dit schema is een handige leidraad waarop sommige modules die in een bepaalde volgorde moeten worden afgelegd, door middel van pijlen worden voorgesteld.

Vrijstelling

Indien je denkt recht te hebben op een vrijstelling (Eerder Verworven Competenties en/of Eerder Verworven Kwalificaties) voor (een) bepaalde module(s), lees de procedure op onze website en wend je alvorens in te schrijven tot het secretariaat. Voor alle andere modules kan je hier verder inschrijven. 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, dien je in het bezit te zijn van een diploma Secundair Onderwijs. Zoniet, gelieve je te wenden tot het secretariaat om een toelatingsproef af te leggen.

Raadpleeg hier de overige toelatingsvoorwaarden.

Inschrijvingsgeld

Je betaalt een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor deze modulaire opleiding. Het bedrag dat je hier teveel betaalt, wordt teruggestort op je rekeningnummer. Meer info vind je hier.

Indien je denkt recht te hebben op een financiële tegemoetkoming betaal je hier eerst het volledige bedrag.
Breng je later de nodige documenten binnen op het cursistensecretariaat (bvb opleidingscheques, attest van vrijstelling van betaling, …), dan krijg je het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Wijziging aanbod HBO5 vanaf 1 september 2019

Sinds het schooljaar 2014-2015 is ieder CVO dat HBO5 aanbiedt, verplicht om samen te werken met een hogeschool. Zo maakt CVO Panta Rhei deel uit van het samenwerkingsverband met de HoGent.

Vanaf 1 september 2019 is het enkel de HoGent die de HBO5-opleidingen zal aanbieden en niet meer CVO Panta Rhei. Deze inkanteling brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo zal het aanbod en de inhoud van de HBO5-opleidingen gedeeltelijk wijzigen.  

Wie op 1 september 2019 voor 1/3 van het totaal aantal lestijden is geslaagd, kan de huidige opleiding na 1 september 2019 verderzetten en zal afstuderen aan de HoGent.

Wie op 1 september 2019 voor minder dan 1/3 van het totaal aantal lestijden is geslaagd, kan via een omvormingstraject vrijstellingen aanvragen en zal afstuderen in de nieuwe opleiding aan de HoGent.

Heb je vragen? Contacteer onze studiedienst via studiedienst@avondschool.be