Privacybeleid

De centra voor volwassenenonderwijs zijn gemachtigd  door de Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtscommissie om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:

  • Huizen van het Nederlands
  • Centra voor Basiseducatie
  • Centra voor Volwassenenonderwijs
  • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Handhavingsambtenaren
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De plaatselijke richtlijnen betreffende “Veiligheid en Welzijn” vind je hier.

Ons centrumreglement (SVWO/SLO) vind je hier.

Ons onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement (HBO5) vind je hier.