Registreren

Een invoerveld met een required is verplicht in te vullen.

Je persoonlijke gegevens
*
*
*
Vul je e-mailadres correct in. Na je registratie op deze pagina wordt er nl een mail met een te volgen link gestuurd naar dit adres. *
Je adres
*
*
*
*
*
Je contactinformatie
Je GSM nummer wordt enkel gebruikt om je op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van je les (bijv lesverplaatsting of afwezigheid docent) via sms. Zo kunnen we je snel bereiken. *
Je bijkomende gegevens
We weten graag of je onze lessen in het Nederlands vlot kan volgen. *
*
*
*
We kunnen je rekeningnr gebruiken voor eventuele terugbetalingen van een deel van je betaalde inschrijvingsgeld.
Geef je rijksregisternummer correct in. Dit is belangrijk, want het is gekoppeld aan je historiek van geslaagde modules. *
*
Als je je inschrijft voor een HBO5- of lerarenopleiding, dan moet je beschikken over een diploma secundair onderwijs. Zoniet gelieve de info over de toelatingsproef op www.volwassenenonderwijs.be te raadplegen. *
*
Je werkgever kan je extra verlof geven bij het volgen van een erkende opleiding in ons CVO. *
Indien je een verblijfsdocument hebt, breng dan een kopie binnen op het secretariaat. Vul dan ook onderstaande data in. *
Je wachtwoord
*
*
(lees)