SLO

Beste cursist SLO

We vragen cursisten van de Specifieke Lerarenopleiding zich in te schrijven via ons secretariaat. We willen je voldoende geïnformeerd  laten inschrijven (i.f.v.  de verderzetting van het SLO-traject na september 2019). 

Voor nieuwe cursisten: Volg zeker vooraf een infosessie SLO als je de SLO wil starten. Schrijf je hier in.